søndag 5. mars 2017

Folkemøte mandag 6. mars kl 18:00-19:30 i Kongesalen på Cornerteateret


LivOGLyst Møhlenpris inviterer til folkemøte

mandag 6. mars kl 18:00-19:30 i Kongesalen på Cornerteateret

Hva er dine ønsker for Møhlenpris og området rundt?

 

Nå har du muligheten til å komme med dine innspill til hvordan Møhlenpris og Sydneshalvøen skal videreutvikles som bydel. Hva er viktig for deg? Hvilke aktiviteter vil du ha? Hvordan ønsker du å bruke Nygårdsparken? Hvilke andre ideer har du?

 

LivOGLyst Møhlenpris har fått midler fra Hordaland fylkeskommune til å utvikle nye aktiviteter og gode møteplasser som framhever bydelens mangfold, kulturelt og historisk. Idrett, teater, musikk, rollespill og andre spill, årlige arrangementer – kom med flere forslag!

 

Foreninger og virksomheter i Møhlenpris skolekrets og Sydneshalvøen samarbeider om å bruke Nygårdsparken, Vitalitetsenteret, Cornerteateret, Møhlenpris skole, Møhlenpris idrettsplass, Marineholmen, Nygård og andre deler av nærmiljøet.

 

Vi får også en liten smakebit fra «Engler over Møhlenpris» av Bjørn Willberg Andersen (Bamse) som debuterer som dramatiker med et stykke om bydelen. Det blir fengende låter som er skreddersydd til rytmene på Møhlenpris og liv som griper inn i hverandre.

 

Kom på møtet!  Nå har du muligheten til å påvirke!

 

Ta med konkrete forslag til møtet, eller send en mail til arbeidsgruppen styret@frivillighet.no

 

 

Velkommen til alle!

 

Arbeidsgruppen i LivOGLyst Møhlenpris v/prosjektleder Marita Sæthre Njøten

onsdag 8. februar 2017

Innkalling til årsmøte i Nygård Velforening

 
Tirsdag 28. februar 2017 kl 20:00 i Jakob kirke
 
Frist for innmelding av saker er 14. februar 2017
 
Dagsorden
Sak 1.   Godkjenning av innkalling og saksliste
  Tilstedeværelse
  Valg av møteleder og referent
Sak 2  Behandling og godkjenning av styrets årsmelding
Sak 3  Behandling og godkjenning av årsregnskap 2016
Sak 4  Innkomne saker
Sak 5  Valg

Velkommen
 
 

mandag 19. desember 2016

Gunnar Stålesen: Historer om Bybrannene i Bergen. 28.februar

Nygård velforening ønsker deg velkommen til temakveld i Jakobs kirke

Tirsdag 28. februar 2017 kl 18:00-20:00.
 
Gunnar Stålesen: Historer om Bybrannene i Bergen
Thaimddag og kaffe kr 100,00


Sett av datoen og bli med på et treff med nye og gamle naboer. Mer informasjon kommer.
 

Påmelding innen 14. februar 2017 til taule.jonny@gmail.com Mobil: 930 82 268


mvh Nygård vel

mandag 8. august 2016

Byvandring på Nygård 1.september

Bli med byhistoriker Jo Gjerstad på vandring i nærmiljøet

1. september 2016 kl 18:00 og til ca 19:30
Møtested i bakgården til Lyder Sagen borettslag med inngang fra Lyder Sagens gate (kvartal 6).

Vi vandrer blant annet langs Nygårdsgaten, Vossebanetraseen, Fosswinckelsgaten, Florida og Nygårdsparken og får høre historier fra svunne tider og fram til i dag.

Dersom været er bra inviterer vi på en kopp kaffi der vi startet i bakgården i Lyder Sagens gate.

Pris kr 50,00 pr. Person.

Send en mail til taule.jonny@gmail.com og meld deg på det første av flere planlagte nærmiljøtiltak.


Hilsen

Nygård Vel

tirsdag 19. april 2016

Referat fra styremøte i Nygård Velforening 17. mars 2016


Til stede: Stein Louis Rasmussen, Jonny Taule, Sidsel Lønningen, Sissel Lillebostad (deltok i starten av møtet), Margun Boge

 

Meldt forfall: Sigmund Hopsdal

 

01/16  Konstituering av styret

Styret ble konstituert og følgende ble vedtatt:

 

Møteledelse og referatskriving går på omgang. Margun leder dagens møte og skriver referat.

Dersom Sigmund Hopsdal ønsker å være leder dette året, tas det opp på neste møte.

 

Stein L.R. fortsetter om kasserer. Sidsel L. Har også tilgang til konto.

 

02/16 Frivillighetssentralen – skal Nygård Vel fortsatt være medeier?

Innspill på sms fra Steinar Bjørseth. Hans erfaring er at Frivillighetssentralen er for beboerne på Møhlenpris.

 

Vi bestemte at vi fortsetter som deltaker i Frivillighetsssentralen fordi vi er en del av nærmiljøet og skolekretsen. Sigmund er valgt som styremedlem fra Nygård vel. Dersom Sigmund ikke kan møte på styremøter, kan Margun spørres. Nygård vel var en av pådriverne for opprettelsen i 2002 og satt i interimstyret, og var med i styret for frivillighetssentralen fra starten i 2003. Målet er fortsatt samordning av frivillige aktiviteter og å utvikle kontakter og møteplasser. Det er opp til oss å bestemme hva vi ønsker å få til i samarbeidet.

 

Hva ønsker vi? Hvordan engasjere flere i nærmiljøet? Kan vi bidra i forhold til aktiviteter på Frivillighetsentralen eller i Djerv eller annet? Ønsker vi aktiviteter på Nygård der Frivillighetssentralen kan bidra? Kom med gode ideer. Dette blir en sak på et styremøte.

 

03/16 Samarbeid om bruk av Jakob Kirke

Stein L.R. har vært på møte med brukerne av kirken. Det var ca 30 brukere til stede på møtet.  Stein  har underskrevet en brukeravtale på vegne av Nygård Vel. Den inneholder blant annet rutiner for bestilling av rom og låseregler. Stein har avtalen i «mappa si».

 

04/16 Dokumenter i Statsarkivet

Nygård vel leier et par meter arkivplass i Statsarkivet.  Der lagres sentrale dokumenter.

 

05/16 Media City

Vi ønsker å delta i arbeidet framover knyttet til nærmiljøet. Det er for å sikre et best mulig lokalmiljø med den store mediegiganten som nabo. Stein snakker med Steinar som har hatt kontakt med Media City.

 

Dette blir sak på neste møte.

 

07/16 Hvordan få flere aktive i velforeningen?

Hva skal til for å engasjere flere til å aktivisere seg i nærmiljøet?

-invitere til korgfest?

-fest i kirkens lokaler?

-temakvelder i kirkens lokaler?

-dugnader?

-samarbeide med de som er knyttet til Jakob kirke?

-utflukter?

-forslag om å invitere Kroken (som er ansatt i kirken) til et styremøte der hun orienterer om det som skjer på huset

 

Stein sender kopi med alle aktivitetene som foregår i kirken.

 

Dette blir sak på et styremøte. Vi må også sjekke forrige referat for å finne ut hvilke saker som ikke er ferdig behandlet.

 

NESTE MØTE 30. mai 2016 kl 18:00-20:00 i Jakobs kirke.

 

Stein bestiller rom.  Jonny leder møtet og skriver referat.

torsdag 25. februar 2016

Møtereferat - Årsmøte Nygård Velforening 2015


Torsdag 25.februar 2016 kl 18 i Sankt Jakob Kirke

 

Deltakere: Margun Boge, Svein Sunnervik, Sissel Lønningen, Stein Louis Rasmussen, Sigmund Hopsdal, Sissel Lillebostad, John Morten Øvrebø, Asbjørn Halstensen og Steinar Bjørseth

 

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE 

 

1. Velkommen ved leder Steinar Bjørseth 

 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

Årsmøte godkjente innkallingen, saksliste og forretningsorden

 

3. Valg av møteleder og referent 

Årsmøte valgte Steinar Bjørseth til møteleder og referent.

 

4. Behandle Årsmelding 2015

Årsmøte godkjente årsmeldingen for 2015.

 

5. Godkjenne regnskap for 2015 i revidert stand v/ kasserer Stein Louis Rasmussen 

Årsmøte godkjente regnskapet for 2015.

 

6. Behandle innkomne forslag og saker 

Ingen innkomne saker

  

7. Valg 2016 v/Asbjørn Halstensen

 

Årsmøte godkjente følgende styre for 2016:

Styremedlemmer:

Stein Louis Rasmussen

Sissel Lillebostad

Sigmund Hopsdal

Sidsel Lønningen

Margun Boge

Jonny Taule

Styret fordeler vervene mellom seg på neste styremøte.

 

Varamedlem:

Linda Eide

Lillian Hauge

Bjørg Inger Jordal

 

Revisor:

Grethe Unstad

 

Valgkomite:

Asbjørn Halstensen

Svein Sunnarvik

 

Møtereferatet ble lest og godkjent i møte. 

onsdag 20. januar 2016

Innkalling til årsmøte 2015 i Nygård Velforening


Torsdag 25. februar 2016

kl 18.00 – 20.00 i Sankt Jakob Kirke

 

Frist for innmelding av saker er 11. februar 2016

 

Årsmøtesaker i henhold til vedtektene.

 

Nygård Vel er en frivillig organisasjon som arbeider for trygge og trivelige bomiljø og friområder på Nygård.

 

De viktigste sakene som prioriteres av velforeningen er:

  • Vern om de sparsomme friområdene vi har innenfor strøket vårt. Vi ønsker å ha et trivelig og trygt utemiljø for alle som bor her.
  • Bossutfordringene i strøket.
  • Deltaker i Frivilligsentralen på Møhlenpris
  • Være et kontaktledd til kommunale og andre myndigheter
  • Følge opp større utbyggingsplaner i området
  • Reduksjon av gjennomkjøringstrafikken og fremmedparkeringen.
     
    Dersom du er interessert i disse og andre saker som Nygård Vel arbeider med takker vi deg om du vil støtte oss økonomisk vha. giroen nedenfor. Ta kontakt om du har noen saker du mener Nygård Vel bør ta opp med kommunen eller andre.
Styret setter pris på et bidrag på kr 200,- til Nygård Velforening for 2016. Beløpet betales til:
Nygård Velforening
v/Stein Louis Rasmussen
Fosswinclesgate 26
5007 Bergen
Bank konto nr: 0539.18.33836


DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE
1. Velkommen ved leder Steinar Bjørseth
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og foretningsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Behandle Årsmelding 2015
5. Godkjenne regnskap for 2015 i revidert stand v/ kasserer Stein Louis Rasmussen
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Valg 2016 v/ Leder Asbjørn Halstensen